Biodanza pro ženy v Kroměříži

Další lekce 26. 4. 2023

 29.3. 2023 ZAČÍNAJÍ NOVÉ LEKCE

jednou za 14 dnů v krásném Flow Yoga Studio,

sál Pod Věží, Ztracená 4604, Kroměříž


Vím, že vyzkoušet tuto cestu znamená pro mnho lidí vstoupit do neznáma. A tak chci odměnit tvou odvahu a chuť zkusit něco POPRVÉ v podobě poloviční platby za tvoji první lekci BIODANZY. / První dvouhodinová lekce pouze za 165 Kč po odeslání platby předem /

JDU DO TOHO - NEMÁM CO ZTRATIT

CO JE BIODANZA ?

Biodanza vznikla v šedesátých letech minulého století v Latinské Americe. Jejím zakladatelem byl Ronaldo Toro. Jedním z jeho hlavních záměrů bylo probouzet skrze tanec v lidech jejich genetický potenciál - rozvíjet a prohlubovat přirozené schopnsti člověka. Vnímat sílu lidství, propojení s přírodou, instinkty, přijmout naši sexualitu a vnímat přesah božství a vesmírného řádu v celém našem životě.

V biodanze pracujeme s pěti základními liniemi lidského potenciálu:

Vitalita - Kreativita - Afektivita - Sexualita - Transendence

V současnosti dokončuji tříletou Biodanza školu v České republice a vedu lekce jako facilitátor v supervizi.

Pro mě je to nádherná cesta skrze prožitek v přítomném okamžiku.

Skrze prožitek uvolňujeme pouta našich přesvědčení, bolestivých zkušeností, úzkostí, strachů a rozšiřujeme prostor pro nové zkušenosti.

Znovu se vědomě propojujeme s naším tělem a místy, které dlouhodobě necítíme.

Je to cesta pro ženy i muže, protože všichni jsme na jedinečné cestě životem.

Prožitek v plně přítomném okamžiku - Vivencie - nám umožňuje hlubší propojení sám/a/ se sebou, zvědomění si našich potřeb, možností, vnímání svých hranic a hranic druhého člověka.

Je to cesta domů sám/a/ k sobě s uvědoměním, že vnitřní prostředí je mocnější než prostředí vnější.

VITALITA - Skrze tanec aktivujeme náš sympatický nervový systém. Vitalitu rozvíjíme na tělesné, psychické i mentální úrovni. Probouzíme a rozšiřujeme naši životní energii. Vitalita je dobrá úroveň zdraví a celkové harmonie. Podporujeme náš životní náboj, se kterým se propojujeme skrze rytmus v hudbě. Je to spojení se životem. Je to vtělenost kvalit, které si přejeme v životě naplno prožívat.

KREATIVITA - Kreativita je nádherná cesta vyjádření sebe sama. Tvoření nejrůznějšími způsoby. Cesta kreativity v nás otevírá hravost, která nám byla jako dětem naprosto přirozená.

AFEKTIVITA - učíme se vnímat a nacházet přirozenost v setkání s druhým člověkem, pohledu do očí. Vnímat dotek, jako léčivou sílu lidského sdílení. 

SEXUALITA - Nejpřirozenější a nejsilnější síla, kterou máme k dispozici. Sexualita dlouho byla nepřijmána, označovaná za hřích a něco nečistého. Je čas přepsat si v našem nervovém systému tyto vzorce a přesvědčení. Propojit se s touto sílou v lásce a přijetí sebe sama.

TRANSENDENCE - propojení s moudrostí těla i vesmíru. Schopnost uvolnění a odevzdání. Nikoliv své síly do rukou někoho jiného, ale odevzdání se důvěře ve vyšší principy života. Síle, která nám dala život. Pro každého to může znamenat něco jiného - Bůh, Budha, Vesmír, Život.


BIODANZA II - 5 LEKCÍ
Středa 29.3.,  12.4.,  26.4.,  10.5.,  24.5. 2023  čas: 18.30 - 20.30

Navazuje na předešlé lekce a je vhodná pro ženy, které se již s Biodanzou nebo tanečními meditacemi setkaly. Po uvolnění prvních vrstev napětí v těle se mnohem svobodněji ponoříme do prožitku. Zvyšujeme intenzitu pohybu, pracujeme vědoměji se seberegulací, hranicemi, vnímáním sám/a/ sebe i svého místa ve skupině. Prohlubujeme rovnováhu mezi sympatikem a parasympatikem.

Dotýkáme se linií afektivity, sexuality a transendence.  

Přihlašuji se na Biodanzu pro ženy v Kroměříži

Pokud nevíš, zda je pro Tebe Biodanza vhodná, přijď vyzkoušet první lekci a na místě se můžeš rozhodnout zda doplatíš celý kurz.  

Cena BIODANZA kurz I / 5 lekcí /  1 500 Kč

Cena 1 lekce: 330 Kč / studenti, maminky na MD, senioři 15% sleva /

Přihlášení prosím potvrďte platbou na č. úč. 2100630957/2010
Do poznámek prosím uveďte své jméno.
Po zaslání platby bude Vaše místo rezervované


Sebou doporučuji pohodlné oblečení a uzavřenou láhev s vodou.


Těším se na viděnou ve Flow Yoga Studio, Ztracená 4604, Kroměříž

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje zpracuji za účelem vyřízení Vašeho požadavku v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.