Individuální sezení a konzultace

pro ženy i muže

Všechny životní zkušenosti a prožitky se zapisují do těla.

V našem těle se vytváří "mapy života".

Každá lidská bytost obsahuje originální mapu života. 

Každý z nás přináší světu jedinečné dary a talenty. 

Jak vyrůstáme z dětských plenek, tak postupně mnoha vlivy zapomínáme na naše jedinečné dary. 

Už při narození, přicházíme na svět s plánem "mapou" našich darů a našeho poslání. 

Další mapy nám vtiskává výchova rodičů, komunita, kultura, společnost...to, kam zaměřujeme naše myšlenky a pozornost. 

Během života na náš původní záměr často zapomeneme a začínáme žít podle návodu úplně někoho jiného /přání rodičů, partnerů, rodiny, komunity, prostředí, ve kterém žijeme atd./.


Často v dětství, dospívání i dospělosti jsme prožívali - prožíváme události a zkušenosti, které jsme nemohli - nemůžeme v daném okamžiku doprožít, integrovat, protože nám chybělo - chybí bezpečné prostředí a podpora někoho blízkého. 

Cítit silné emoce bylo -  je ohrožující. 

A tak je bezpečnější se od prožívání odpojit - zamrznout.  

- cítíme se odpojení, znecitlivění, uvěznění, bezmocní. Nemáme prostor. Je nutné šetřit energií. Většinou žijeme z místa NEMŮŽU


Nebo naopak jdeme do aktivace nervového systému - obrana/útok

Prožíváme paniku, strach, úzkost, neklid, podráždění, hněv, zuřivost. 

Žijeme z místa MUSˇÍM.


Pokud je naše fyzické, emoční, energetické a mentální tělo stažené, tak nemáme přístup k hlubokým kvalitám. Největší hodnota našeho těla je uvolnění. Vědomá práce s tělem a důvěra v jeho seberegulaci přináší rozšiřování nového prostoru, uvolňování emocí, inspirace a intuice. V uvolněném těle se můžeme lépe propojit s našimi kvalitami, protože jsou vyživeny z hlubšího zdroje. 

Pojďme se společně navrátit do prostoru, ve kterém MŮŽEME

Pojďme obrátit pohled dovnitř a spojit se s vlastním pramenem. Jen tam u zdroje se můžeme znovu propojovat s naší autenticitou, začít se rozpomínat, rozpustit strachy a nacházet naše jedinečné odpovědi.


Naše společná cesta s pozorností zaměřenou do těla a ne do příběhů nás krůček po krůčku povede zpět k návratu do harmonie a pohody v těle, přítomného okamžiku, uvolnění, otevřenosti, zvídavosti, chuti tvořit a prožívat naplněné vztahy.

"Dát si svolení vyrazit na tuto cestu můžeš jen ty sám/a"   

Individuální setkání a konzultace mohou probíhat on line i osobně ve studiu v Brně. 

Délka konzultace 1 - 2 h

Pojďme se nejprve v prvním kroku malinko poznat a povědět si více osobně. 

Zjistit, jestli tato cesta s námi oběma rezonuje.

Mám zájem o první 20 minutový rozhovor zdarma.


Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje zpracuji za účelem vyřízení Vašeho požadavku v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.