Můj příběh

Jmenuji se Marie a inspiruji příběhem ženy, která šla svým životem mnoho let jako vzorná hodná holčička. Holčička, která plnila přání a potřeby druhých.

Byla jsem vychovaná a dlouhé roky žila v učení víry, že pokud nebudu dodržovat přikázání, skončím jednou v pekle. Víra pro mě vždy byla a je důležitá. Ale učení, které mě udržuje ve strachu a odpojení těla, mi postupně přestalo dávat smysl. Vždy jsem vnímala silnou potřebu jít za hranice mé komfortní zóny a učit se. Cítila jsem jemnou stopu hluboko v duši i těle, na kterou jsem zapomněla. Nějaký jemný hlas, který mě zval vykročit ze zajetých kolejí.

Ve svých třiceti letech jsem začala tuto stopu následovat a učit se životní moudrosti. Moudrosti, která učí hledat vlastní cestu. Cestu, která není naplánovaná rodinou a blízkým okolím. Nesplňuje očekávání druhých, ale očekávání mě samotné. Nebylo jednoduché vzdávat se jistot v mém životě. Mnohdy jsem byla ve své životní situaci nespokojená, ale strach ze změny a překročení hranice bezpečné zóny mi zabránil udělat první krok. Nakonec jsem vykročila, a to díky dcerám, které jsou největší inspirací v mém životě. Učí mě být milující mámou, která respektuje a přijímá jejich osobní příběh, dává jim svobodu a miluje bez podmínek.

Rozhodla jsem se následovat své srdce a začít žít ze své nejhlubší podstaty. 

Dnes vím, jak bolestivý je přechod ze starého do nového. Jak stopy výchovy a vzorců jsou hluboce uloženy v našem těle a v kombinaci se strachem nám nedovolují vzlétnout. 

Naučila jsem se odkládat strach, začala si věřit a mít se ráda. Neutápět se v dramatech a změnami projít s lehkostí, radostí a láskou. 

Dnes jsem stále na cestě. Život mě neustále zve ponořit se ještě hlouběji do dalších vrstev naší existence. Do mého života přichází pozvání k objevování nových technik a meditačních praxí. Nicméně zjišťuji, že to nejdůležitější na cestě průvodkyně je vytvořit bezpečný prostor, otevřít srdce, naslouchat a být propojená se svým hlubokým vnitřním klidem, se zdrojem. 

Žiji život naplněný přátelstvím, láskou a vnitřními dary. Cítím se milovaná a šťastná. Svým životem jsem začala tančit v mnoha rytmech s jemností i divokostí. 

Dotýkám se srdcí a inspiruji svým životem zářit. 

Učitelů a inspirátorů v mém životě bylo a je mnoho. 
Přečetla jsem mnoho knih a zúčastnila se mnoha kurzů a seminářů. Každý z nich mi přinesl a přináší důležitý dílek do mého obrazu. 
Zde uvádím Ty, díky kterým svým životem tančím, pracuji s tělem a integrací traumatu.


Dvouletý výcvik hudebně- dramatických terapií 

Úžasný výcvik, na kterém jsem měla možnost se více ponořit do hudebních a rodinných konstelací. Vnímat hluboké vazby našich kořenů a příběhů. Naučila jsem se rozpoznat drama, poodstoupit a hledat řešení s nadhledem.


Cesta tančícího srdce - The dancing heart path


Tento dvouletý výcvik s Guyem Barringtnem mě především naučil propojit se sama se sebou a vnímat život jako tanec mnoha rytmů. Naučil mě žít ze svého středu a vyvažovat rovnováhu mezi zemí a vesmírem. Byla to pro mě hluboká šamanská cesta.


Core Touch I, Core Touch II  Škola celostní smyslné masáže /EASE/

Tyto výcviky jsem nejprve absolvovala jako účastník a později jako asistentka. Přinesly mi úplně novou kvalitu života v oblasti intimity a prožívání. Přijetí své sexuality a osvobození od hluboce vtištěných pocitů viny, strachů a bolesti.

Děkuji Denisce za veškerou inspiraci a učení. Děkuji i za tohle podporující video. 

Velmi si toho vážím.


Biodanza škola ČR

Dokončila jsem tříletou Biodanza školu pod vedením A. Končulové, M. Hrabalové a úžasných zahraničních lektorů. Biodanza je hluboce propracovaný vědecký systém, který mi pomáhá ještě hlouběji ukotvit v těle kvality a moudrost života skrze prožitek. Dává mi nástroje k doprovázení druhých. Miluji vidět, jak se v tanci a pohybu probouzí krása a genetický potenciál lidí. V současnosti jsem lektorka pod supervizí.


Integrace traumatu

Rozhodla jsem se vstoupit na tříletou cestu integrace traumatu. Trauma je práce s člověkem, naším tělem a zdroji. Je to cesta k obnově našeho nervového systému, uvolnění a navýšení kapacity a životní energie. Tato cesta mě oslovila, protože Šárka Webrová s Filipem Žitníkem ji předávájí nejen velmi profesionálně, ale především hluboce lidsky


Každý okamžik je novou inspirací a příležitostí růst. Jsem neustále na cestě probouzení svých darů a moudrosti. Je nezbytné nové zkušenosti vetkat do prožitků "všedních" dnů. 

Kvality, které chceme žít je třeba skrze prožitek vtělit a ukotvit.