Celostní masáže

 Core Touch - Pro ženy - probouzení těla, smyslů, smyslnosti

K celostním pečujícím, smyslným masážím se záměrem / Core touch /  přistupuji velmi individuálně, podle toho v jakém životním období se žena nachází a s jakým záměrem přichází. 

Protože si velmi cením své i Tvé energie a jedinečnosti našeho setkání, nabízím své provázení pouze v balíčku min. 3 setkání, které můžeš postupně rozbalovat. 

Tvé tělo i duše velmi ocení prostor a čas, který mu poskytneš pro uvolnění a naladění nové harmonie. 

Setkání s vědomým dotekem může zcela zásadně ovlivnit Tvůj život.

Můžeš jej uvidět z vyšší perspektivy v širších souvislostech. 

Svůj jedinečný balíček plný lásky a podpory můžeš nakombinovat z nabídky masáží i konzultací.


CO SI MÁM PŘEDSTAVIT POD MASÁŽÍ CORE TOUCH ?

COURE TOUCH masáže jsou pro mě cesta, kdy se dotýkám Tvého těla, životního příběhu a duše. Jsou to masáže s přesahem.

Vědomý dotek Tě vede do prostoru propojením se s Tvým pramenem, jedinečnou esencí, do prostoru lásky a přijetí.

Často říkám, že cesty prožitku nelze popsat slovy, ale musí se zažít.Proč přicházím?

  • Je pro mě cesta masáží časem pro odpočinek, relaxaci a cítění svého těla?
  • Chci skrze vědomý dotek vstoupit do hlubších vrstev svého těla a pracovat se svými  programy?
  • Chci si dovolit prožívat více svoji intimitu?
  • Chci se naučit více vnímat a zcitlivět své tělo?
  • Chci se více propojit se svou ženskou podstatou?
  • Probudit svou vnitřní milenku ?
  • Probudit v těle pocit, že jsem hodna lásky?
  • Chci více vnímat proudící energii v těle?
  • Naučit se přijímat a milovat své tělo?
  • Otevřít se novému pocitu uvolnění a sebeúcty?

POJĎME SI O TÉTO JEDINEČNÉ CESTĚ POPOVÍDAT.

NABÍZÍM TI 30 MINUTOVÝ ROZHOVOR ZDARMA.

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje zpracuji za účelem vyřízení Vašeho požadavku v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.


VÝBĚR MASÁŽÍ 2 HODINY

 / čas zahrnuje prostor pro naladění a ukotvení /

DOTEK ANDĚLSKÝCH KŘÍDEL

Masáž, která je prvním krokem sama k sobě. 

Nechej se opečovat doteky peříček a kožešin. 

Zažij pocit, že samo nebe se dotýká Tvého těla. Dovol si vnímat měkkost a jemnost doteků. 

PROBOUZÍM SE

Velmi jemně krůček po krůčku se začínám propojovat se sým tělem. 

Po dotecích peříček a kožešin následuje teplý olej s vůní růží, který rozpouští napětí v mém těle. 

OTEVÍRÁM SVÉ SRDCE

Dotek plný přítomnosti je jako klíč, který odemyká prostor tvého srdce. 

Masáž je zaměřená na hrudník a ňadra. 

DOTEK HVĚZD

Zvu Tě zažít nový rozměr sama sebe v této mystické masáži, kdy uvolňujeme hlavu a dutiny / ústa, nos, uši /. 

Během této masáže zcela uvolníš myšlenky, propojíš se s hlubinami svého těla a budeš naslouchat vnitřnímu prostoru těla. 


 MASÁŽ 3 HODINY


Masáž je kombinací masáží Dotek andělských křídel, Probouzím se, Otevírám své srdce, Dotek hvězd  dle Tvého přání.

/ čas zahrnuje prostor pro naladění a ukotvení /ní /

PROBOUZÍM SVOJI SMYSLNOST A POTĚŠENÍ V TĚLE

Vstupní branou je krátký rituál, ve kterém se spojuji se svým přáním a záměrem. 

S dotekem se nořím do hlubších vrstev sebe sama. 

Dostatek času mi pomáhá se ještě více uvolnit, začít vnímat smyslnost a krásu v každé buňce svého těla. 

MASÁŽ 4 HODINY


 / čas zahrnuje prostor pro naladění a ukotvení + 60 minut konzultace on line předem  / 

KRÁLOVSKÁ MASÁŽ

 Jsem krásná, láskyplná, zářící. Jsem královnou svého života. 

Jsem žena, která zná svoje kvality a jsem propojená se svými jedinečnými dary. Chci své tělo hýčkat vědomými a laskavými dotyky. Rozpouštět se v nekonečnu, v lásce, v potěšení. Přijímám a rozšiřuji ve svém životě hojnost na mnoha úrovních. Jsem královna svého života. Jsem krásná, když zářím láskou. 

Součástí masáže je úvodní rituál, hýčkání hebkými předměty, aroma olejová masáž, podpora záměru. Pozornost a dotek zaměřujeme na části těla, dle výběru ženy.

Sama si můžeš vybrat, která část potřebuje nejvíce 

pozornosti, něhy, lásky, výživy a podpory.

RITUÁLNÍ MASÁŽ SE ZÁMĚREM

Propouštím a otevírám se novému

/ + 90 minut konzultace on line předem/

Tato masáž je rituálem, který Tě podporuje na tvé cestě transformace a změny. 

Odevzdávám a propouštím ze svého života, to, co mi už neslouží, co mi bere sílu, co mě omezuje. S vděčností a díky proměňuji svoji minulost v moudrost.

Propojuji se s mými kořeny, zdravím, stabilitou, s kvalitami země. Probouzím svůj vnitřní oheň vášně a odvahy. Spojuji se s kvalitami a s požehnáním vody, se závlahou pramenů a plynutím řek. Otevírám se lehkosti a naslouchám pozváním své duše.. Odevzdávám se s důvěrou další etapě mého života

NAROZENINOVÝ RITUÁL - narozeniny jsou oslavou dovršení dalšího roku našeho života. Je to čas poděkování za vše, co do našeho života vstoupilo i odešlo. Je to příležitost vědomě na úrovni těla i mysli propustit to, co chceme nechat v minulosti a pozvat vizi nových přání. Narozeniny jsou krásnou příležitostí požehnat naší další cestě.

RITUÁL NEVĚSTY - znamená rozloučit se s životem "dívky" a uctít své tělo. Propojit se s posvátností svého lůna. Propojit se se svou smyslností, uvolněním, odevzdáním. Vtisknout do těla kvality, které si přeješ v manželství žít a sdílet. Odložit vzorce, strachy, přesvědčení, které se předávaly ve Tvé ženské linii a Tebe nepodporují. A zároveň uctít a poděkovat ženám před tebou za život, za možnost být ženou, nevěstou, uctít svou vnitřní milenku a jedinečnost.

RITUÁL POZVÁNÍ NOVÉHO PARTNERSTVÍ - přišel čas otevřít se novému vztahu a neopakovat minulé zkušenosti? V tomto rituálu budeme v těle uvolňovat více prostoru pro nové partnerství, uvolňovat krunýře napětí a strachů, které nás mohou omezovat na základě minulých zkušeností. Pozornost budeme věnovat srdci. Probouzet a rozšiřovat jeho záři.

RITUÁL MATEŘSTVÍ - stát se mámou je v životě ženy posvátný okamžik a dar. Je krásné si tento rituál dopřád pokud chceš pozvat miminko do svého života. Jsi v očekávání a chceš podpořit důvěru ve vlastní tělo, že zvládneš a projdeš celou cestu v hlubokém propojení, laskavosti a důvěře sama k sobě i k životu.

RITUÁL PROPOUŠTĚNÍ A POZVÁNÍ NOVÝCH ZAČÁTKŮ - můžeš mít další témata a úrovně, které si přeješ ve svém těle a životě skrze rituál uvolnit, propustit a vytvořit prostor a nádech pro nové okamžiky, příležitosti, pozvání. / rozloučení se s nenarozeným miminkem, přijetí smrti blízkého člověka, důležitá životní změna, hledání vize, poslání, otevření se hojnosti atd. /

Miluji rozzářené oči žen, které se propojí se svými dary a hlubokou podstatou. Díky podpoře vědomého doteku začnou více vnímat své hranice, potřeby a prožívat orgasmus ve všech oblastech života.

ZAMILUJ SE DO ŽIVOTA A ZAČNI ŽÍT Z NOVÉHO MÍSTA.

         MÍSTA RADOSTI A NAPLNĚNÍ. 

PROPOJENÁ SE SVÝM PRAMENEM, STŘEDEM, SE SVOU ŽENSKOSTÍ.

" KAŽDÉ ŽENĚ SLUŠÍ KDYŽ JE ŠŤASTNÁ "

POJĎME SPOLEČNĚ NAPLÁNOVAT TVOJI JEDINEČNOU CESTU PROPOJENÍ SE S HLUBINAMI TVÉHO BYTÍ.

NABÍZÍM TI 30 MINUTOVÝ ROZHOVOR ZDARMA

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje zpracuji za účelem vyřízení Vašeho požadavku v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.


Chci vědět, co je nového a mít informace o nových akcích.