Biodanza v Brně

Umění být sám se sebou i s ostatními

CO JE BIODANZA ?

Biodanza vznikla v šedesátých letech minulého století v Latinské Americe. Jejím zakladatelem byl Ronaldo Toro. Jedním z jeho hlavních záměrů bylo probouzet skrze tanec v lidech jejich genetický potenciál -  rozvíjet a prohlubovat přirozené schopnsti člověka. Vnímat sílu lidství, propojení s přírodou, instinkty, přijmout naši sexualitu a vnímat přesah božství a vesmírného řádu v celém našem životě.

V biodanze pracujeme s pěti základními liniemi lidského potenciálu:

 Vitalita - Kreativita - Afektivita - Sexualita - Transendence

V současnosti dokončuji tříletou Biodanza školu v České republice a vedu lekce jako student pod supervizí.

Pro mě je to nádherná cesta skrze prožitek v přítomném okamžiku. 

Skrze prožitek uvolňujeme pouta našich přesvědčení, bolestivých zkušeností, úzkostí, strachů a rozšiřujeme prostor pro nové zkušenosti.

Znovu se vědomě propojujeme s naším tělem a místy, které dlouhodobě necítíme.

Je to cesta pro ženy i muže, protože všichni jsme na cestě životem. 

Prožitek v plně přítomném okamžiku - Vivencie - nám umožňuje hlubší propojení sám/a/ se sebou, zvědomění si našich potřeb, možností, vnímání svých hranic a hranic druhého člověka.

Je to cesta domů sám/a/ k sobě s uvědoměním, že vnitřní prostředí je mocnější než vnější prostředí.

VITALITA - Skrze tanec aktivujeme náš sympatický nervový systém. Vitalitu rozvíjíme na tělesné, psychické i mentální úrovni. Probouzíme a rozšiřujeme naši životní energii. Vitalita je dobrá úroveň zdraví a celkové harmonie. Podporujeme náš životní náboj, se kterým se propojujeme skrze rytmus v hudbě. Je to spojení se životem. Je to vtělenost kvalit, které si přejeme v životě naplno prožívat.

KREATIVITA - Kreativita je nádherná cesta vyjádření sebe sama. Tvoření nejrůznějšími způsoby. Cesta kreativity v nás otevírá hravost, která nám byla jako dětem naprosto přirozená.

AFEKTIVITA - učíme se vnímat a nacházet přirozenost v setkání s druhým člověkem, pohledu do očí. Vnímat dotek, jako léčivou sílu lidského sdílení. 

SEXUALITA - Nejpřirozenější a nejsilnější síla, kterou máme k dispozici. Sexualita dlouho byla nepřijmána, označovaná za hřích a něco nečistého. Je čas přepsat si v našem nervovém systému tyto vzorce a přesvědčení. Propojit se s touto sílou v lásce a přijetí sebe sám/a/.

TRANSENDENCE - propojení s moudrostí těla i vesmíru. Schopnost uvolnění a odevzdání. Nikoliv své síly do rukou někoho jiného, ale odevzdání se důvěře ve vyšší principy života. Síle, která nám dala život. Pro každého to může znamenat něco jiného - Bůh, Budha, Vesmír, Život.


UMĚNÍ BÝT SÁM SE SEBOU I S OSTATNÍMI

čekají nás čtyři pravidelná setkání

ve čtvrtek 19.45 - 21.45 hodin / 120 min./

ve studiu Tlukot - Novobranská 4, Brno

Termíny: 22.9., 29.9., 6.10., 13.10. 2022

Pro pocit většího bezpečí, intimity a možnost hlubšího sdílení budou mít přednost účastníci, kteří se přihlásí na celý kurz.

Přihlášení na jednotlivé lekce bude možné pouze v případě volného místa.

Cena celého kurzu 4 večery 1 120 Kč / 280 Kč 1 lekce /

Cena celého kutzu studenti, maminky na MD, senioři 880 Kč / 220 Kč 1 lekce /

Jednotlivá lekce 330 Kč

Jednotlivá lekce studenti, maminky na MD, senioři 260 Kč

Pokud váháte, zda je tato cesta pro Vás ta pravá, můžete se rozhodnout po první lekci a

doplatit celý kurz na místě.


Přihlášení prosím potvrďte platbou na č. úč. 2100630957/2010

Do poznámek uveďte své jméno a Biodanza.

Po zaslání platby bude Vaše místo rezervované.

Vezměte si sebou pohodlné oblečení.

Přihlašuji se na BIODANZU

UMĚNÍ BÝT SÁM SE SEBOU I S OSTATNÍMI