Biodanza v Brně

 Umění být sám se sebou i s ostatními

 11. 1. 2023 ZAČÍNAJÍ NOVÉ LEKCE 

 jednou za 14 dnů v krásném studiu Yoga Freaks

Dominkánská 345/15, Brno

Pokud toužíš po radosti, pocitu naplnění a uvolnění,
uvítáš pohyb, který tě bude bavit a miluješ kvalitní hudbu, jsou tyto lekce pro Tebe.

Lekce jsou určeny pro ženy, muže i páry každého věku. 
BIODANZA nezná omezení. 


CO JE BIODANZA ?

Biodanza vznikla v šedesátých letech minulého století v Latinské Americe. Jejím zakladatelem byl Ronaldo Toro. Jedním z jeho hlavních záměrů bylo probouzet skrze tanec v lidech jejich genetický potenciál -  rozvíjet a prohlubovat přirozené schopnsti člověka. Vnímat sílu lidství, propojení s přírodou, instinkty, přijmout naši sexualitu a vnímat přesah božství a vesmírného řádu v celém našem životě.

V biodanze pracujeme s pěti základními liniemi lidského potenciálu:

 Vitalita - Kreativita - Afektivita - Sexualita - Transendence

V současnosti dokončuji tříletou Biodanza školu v České republice a vedu lekce jako facilitátor v supervizi.

Pro mě je to nádherná cesta skrze prožitek v přítomném okamžiku. 

Skrze prožitek uvolňujeme pouta našich přesvědčení, bolestivých zkušeností, úzkostí, strachů a rozšiřujeme prostor pro nové zkušenosti.

Znovu se vědomě propojujeme s naším tělem a místy, které dlouhodobě necítíme.

Je to cesta pro ženy i muže, protože všichni jsme na jedinečné cestě životem. 

Prožitek v plně přítomném okamžiku - Vivencie - nám umožňuje hlubší propojení sám/a/ se sebou, zvědomění si našich potřeb, možností, vnímání svých hranic a hranic druhého člověka.

Je to cesta domů sám/a/ k sobě s uvědoměním, že vnitřní prostředí je mocnější než  prostředí vnější.

VITALITA - Skrze tanec aktivujeme náš sympatický nervový systém. Vitalitu rozvíjíme na tělesné, psychické i mentální úrovni. Probouzíme a rozšiřujeme naši životní energii. Vitalita je dobrá úroveň zdraví a celkové harmonie. Podporujeme náš životní náboj, se kterým se propojujeme skrze rytmus v hudbě. Je to spojení se životem. Je to vtělenost kvalit, které si přejeme v životě naplno prožívat.

KREATIVITA - Kreativita je nádherná cesta vyjádření sebe sama. Tvoření nejrůznějšími způsoby. Cesta kreativity v nás otevírá hravost, která nám byla jako dětem naprosto přirozená.

AFEKTIVITA - učíme se vnímat a nacházet přirozenost v setkání s druhým člověkem, pohledu do očí. Vnímat dotek, jako léčivou sílu lidského sdílení. 

SEXUALITA - Nejpřirozenější a nejsilnější síla, kterou máme k dispozici. Sexualita dlouho byla nepřijmána, označovaná za hřích a něco nečistého. Je čas přepsat si v našem nervovém systému tyto vzorce a přesvědčení. Propojit se s touto sílou v lásce a přijetí sebe sám/a/.

TRANSENDENCE - propojení s moudrostí těla i vesmíru. Schopnost uvolnění a odevzdání. Nikoliv své síly do rukou někoho jiného, ale odevzdání se důvěře ve vyšší principy života. Síle, která nám dala život. Pro každého to může znamenat něco jiného - Bůh, Budha, Vesmír, Život.


UMĚNÍ BÝT SÁM SE SEBOU I S OSTATNÍMI

BIODANZA I - 5 LEKCÍ

Středa 11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 8.3. 2023  -  19.00 - 21.00

 Je vhodná pro všechny, kteří doposud nemají s Biodanzou žádné zkušenosti. Lekce budou zaměřeny především na probuzení a podporu naší  vitality, propojení s rytmem, dechem a kreativitou.

Biodanza je proces. V přítomném okamžiku se skrze prožitek propojuješ se svým tělem a sám/a se sebou. V pravidelných lekcích si vytváříš nové zkušenosti, které se díky opakování zapisují hlouběji do nervového systému. Hudba a pohyb ti napomáhá rozpouštět chronické napětí a stres, které se ukládají hluboko ve svalech a tkáních.
V běžném životě pak můžeš vnímat postupný růst životní energie, 
chuť tvořit a žít.



BIODANZA II  - 5 LEKCÍ

Středa 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5. 2023 - 19.00 - 21.00

Navazuje na předešlé lekce a je vhodná pro lidi, kteří se již s Biodanzou setkali. Po uvolnění prvních vrstev napětí v těle se mnohem svobodněji ponoříme do prožitku. Zvyšujeme intenzitu pohybu, pracujeme vědoměji se seberegulací, hranicemi, vnímáním sám/a/ sebe i svého místa ve skupině. Prohlubujeme rovnováhu mezi sympatikem a parasympatikem.

Dotýkáme se linií afektivity, sexuality a transendence.  

Přihlašuji se na BIODANZU

UMĚNÍ BÝT SÁM SE SEBOU I S OSTATNÍMI


Pokud nevíš, zda je pro Tebe Biodanza vhodná, přijď vyzkoušet první lekci a na místě se můžeš rozhodnout zda doplatíš celý kurz.

Cena BIODANZA I - 5 lekcí - 1 500 Kč

Cena BIODANZA I + Biodanza II - 10 lekcí - 2 500 Kč

Cena 1 lekce: 350 Kč  / studenti, maminky na MD, senioři 15% sleva/

Přihlášení prosím potvrďte platbou na č. úč. 2100630957/2010

Do poznámek prosím uveďte své jméno. 

Po zaslání platby bude Vaše místo rezervované


Sebou doporučuji pohodlné oblečení a uzavřenou láhev s vodou.


Těším se na viděnou v Yoga Freaks Studiu Dominikánská 345/15 v Brně

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje zpracuji za účelem vyřízení Vašeho požadavku v souladu se zásadami ochrany osobních údajů