Probuď život ve svém těle

Biodanza v Brně 

 ve středu 19.00 -21.00 v krásném studiuYoga Freaks

Dominkánská 345/15, Brno

OTEVŘENÉ LEKCE PRO NOVÉ ÚČASTNÍKY

TERMÍNY : 17.7., 14.8., 4.9., 18.9. 2024

Je možné zúčastnit se jednotlivých lekcí, ale pokud chceš cítit progresivitu v prožitku i životě, doporučuji celý cyklus. / začíná 25. 9. 2024 /

Lekce budou tématicky zaměřené na různé oblasti života.

Pokud toužíš po uvolnění, vnitřním naplnění, 
uvítáš pohyb, který tě bude bavit a miluješ kvalitní hudbu, jsou tyto lekce pro Tebe.

Lekce jsou určeny pro ženy, muže i páry každého věku. 
BIODANZA nezná omezení. 


CO JE BIODANZA ?

Biodanza vznikla v šedesátých letech minulého století v Latinské Americe. Jejím zakladatelem byl Ronaldo Toro. Jedním z jeho hlavních záměrů bylo probouzet skrze tanec v lidech jejich genetický potenciál -  rozvíjet a prohlubovat přirozené schopnsti člověka. Vnímat sílu lidství, propojení s přírodou, instinkty, přijmout naši sexualitu a vnímat přesah božství a vesmírného řádu v celém našem životě.

V biodanze pracujeme s pěti základními liniemi lidského potenciálu:

 Vitalita - Kreativita - Afektivita - Sexualita - Transendence

Absolvovala jsem tříletou Biodanza školu v České republice a vedu lekce jako lektor v supervizi.

Pro mě je to nádherná cesta skrze prožitek v přítomném okamžiku. 

Skrze prožitek uvolňujeme pouta našich přesvědčení, bolestivých zkušeností, úzkostí, strachů a rozšiřujeme prostor pro život ve všech jeho barvách.

Znovu se vědomě propojujeme s naším tělem a místy, které dlouhodobě necítíme.

Je to cesta pro ženy i muže, protože všichni jsme na jedinečné cestě životem. 

Prožitek v plně přítomném okamžiku - Vivencie - nám umožňuje hlubší propojení sám/a/ se sebou, zvědomění si našich potřeb, možností, vnímání svých hranic a hranic druhého člověka.

Je to cesta domů sám/a/ k sobě s uvědoměním, že vnitřní prostředí je mocnější než  prostředí vnější.

SDÍLENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proč chodím na pravidelné lekce Biodanzy ?


" Lépe vnímám přítomný okamžik, odpojuji hlavu a prociťuji potřeby těla. Navíc mi tanec pomáhá uvolnit stres a pocítit radost ze života. "

                                                     Martin


" Při Biodanze si užívám možnost být naprosto autentická a zároveň přijímaná v bezpečném prostředí. Je to prostor, kde jsem ve spojení s tělem a svými emocemi. Baví mě na ní propojení s ostatními beze slov. Vnímání vlastních hranic a naciťování hranic těch druhých. A ta ohromná síla doteků.

Schopnost hudby a rytmu ovlivňovat a měnit náladu a vést mě k sobě, ke svému středu, k uzemnění. A jindy zase k lehkosti a radosti. A ještě jsem nezmínila její / někdy téměř okamžitý / přesah do každodenního života. Učí mě se odevzdat, uvolnit, důvěřovat. 

Má schopnost naučit nás přesně to, co nám v běžném životě nejde.                             Když si to dovolíme a přijmeme pozvání. "

                                                            Zuzana


" Pro mne Biodanza představuje prostor pro radostný a spontánní tanec. Prostor pro uvědomění si vlastních bloků a možnost s nimi pracovat. Vyjádření a uvolnění emocí. Radost z pohybu. Vnímání hranic svých i ostatních . Síla dotýků. Volnost a radost. "

                                                                                                   Ivan


" Pro mě je Biodanza setkání se sebou - svou duší, emocemi i tělem. Zároveň je to setkání s ostatními na všech úrovních při úžasné hudbě. Dodává mi dávky radosti a energie do života. "

                                                             Hanka


" Biodanza je pro mě možnost, jak v bezpečném prostředí  zkoumat své prožívání. Vždy příjemně oživí mé tělo i mysl a rozvíjí moji schopnost být sám v sobě a současně být s ostatními lidmi v tanci života. "

                                                            Petr


" Děkuji za citlivé a něžné vedení. Za atmosféru, hudbu, prostředí a úžasné lidi. 

Zažívám kouzlo Vivencií  v Biodanze. Je to pro mě krásné a hluboké" 

                                                              Olga

VITALITA - Skrze tanec aktivujeme náš sympatický nervový systém. Vitalitu rozvíjíme na tělesné, psychické i mentální úrovni. Probouzíme a rozšiřujeme naši životní energii. Vitalita je dobrá úroveň zdraví a celkové harmonie. Podporujeme náš životní náboj, se kterým se propojujeme skrze rytmus v hudbě. Je to spojení se životem. Je to vtělenost kvalit, které si přejeme v životě naplno prožívat.

KREATIVITA - Kreativita je nádherná cesta vyjádření sebe sama. Tvoření nejrůznějšími způsoby. Cesta kreativity v nás otevírá hravost, která nám byla jako dětem naprosto přirozená.

AFEKTIVITA - učíme se vnímat a nacházet přirozenost v setkání s druhým člověkem, pohledu do očí. Vnímat dotek, jako léčivou sílu lidského sdílení. 

SEXUALITA - Nejpřirozenější a nejsilnější síla, kterou máme k dispozici. Sexualita dlouho byla nepřijmána, označovaná za hřích a něco nečistého. Je čas přepsat si v našem nervovém systému tyto vzorce a přesvědčení. Propojit se s touto sílou v lásce a přijetí sebe sám/a/.

TRANSENDENCE - propojení s moudrostí těla i vesmíru. Schopnost uvolnění a odevzdání. Nikoliv své síly do rukou někoho jiného, ale odevzdání se důvěře ve vyšší principy života. Síle, která nám dala život. Pro každého to může znamenat něco jiného - Bůh, Budha, Vesmír, Život.


Jedním ze základních témat, se kterým pracujeme je 

IDENTITA - JEDINEČNOST

Už při početí nám byla vtisknuta genetická výbava na buněčné úrovni, stejně jako naše jedinečná esence, dary, talenty...  V přírodě, každé semínko nese informaci, co z něj vyroste - květina, strom, plodina atd. Když něco pěstujeme jsou pro dobrý růst potřeba vhodné podmínky prostředí a naše péče.

Prostředí, ve kterém vyrůstáme a žijeme je pro náš vývoj zásadní.

Jaké bylo a je tvoje prostředí ?

Měl/a jsi podporu rodičů, rodiny, přátel, komunity, společnosti, aby jsi žil/a své dary, svoji jedinečnost, své sebevyjádření ?

A nebo jsi byl/a nasměřována příkazy a zákazy do místa, kde ti chybí radost, prostor, uvolnění, energie, vztahy, chuť tvořit a žít ?

Základem VIVENCIE / taneční cesty / je uvědomění JSEM ŽIVÝ/Á.

Na hlubších úrovních v prožitku nacházíme odpovědi:

 Kdo jsem ? 

Kam kráčím?

Dělám jen kompromisy nebo znám své hranice a umím říkat vnějším podnětů jasné ANO nebo jasné NE ?

Jsem schopný/á reagovat na změny pružně nebo jsem ve svém prožívání, myšlení, pohybu, životě rigidní ?

Jak se vztahuju sám/a k sobě ?

Jak se vztahuju k druhým ?

Jak se vztahuju k celku ?

Jaké strachy mi brání v sebevyjádření ?


Tělesný pohyb aktivuje jádro naší identity.

Tanec, hudba a prožitek má přímý vliv na identitu.

První lekce - cena za odvahu 250 Kč

Podzimní cyklus začíná 25. září 2024

Cena 10 lekcí - 3 250 Kč 

/  1 lekce 325 Kč - cena je zvýhodněná za 10 lekcí, lze je čerpat v nabízených 12 lekcích, protože mám zkušenost, že všechny termíny nám nemusí vyhovovat. Tak ať máte flexibilitu s možností vyčerpat předplacené lekce. / Poslední možnost čerpání 11.12.2024.


Nevíš, jestli se chceš zúčastnit celého cyklu? Všechny termíny Ti nevyhovují? 

Potřebuješ si platbu rozdělit ? 

Můžeš zaplatit 6 lekcí za zvýhodněnou cenu 2 100 Kč / 1 lekce 350 Kč /


Cena 1 lekce: 400 Kč 

/ studenti, maminky na MD, senioři 10 % sleva - při platbě předem /


Jdeš na Biodanzu poprvé a vůbec nevíš, co očekávat? Chci odměnit Tvou odvahu poloviční slevou na první ochutnávkovou lekci.

Moje první ochutnávková lekce biodanzy 250 Kč


Přihlášení prosím potvrďte platbou na č. úč. 2100630957/2010

Do poznámek uveďte své jméno. 

Po zaslání platby bude Vaše místo rezervované.

Zaplacená částka je zavazující k účasti. V den zrušení lekce je částka nevratná. Je možné poslat za sebe náhradníka.


Sebou doporučuji pohodlné oblečení a uzavřenou láhev s vodou.


Těším se na viděnou v Yoga Freaks Studiu Dominikánská 345/15 v Brně


Přihlašuji se na letní otevřené lekce nebo Podzimní cestu Biodanzy 2024 v Brně

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje zpracuji za účelem vyřízení Vašeho požadavku v souladu se zásadami ochrany osobních údajů