Dar doteku těla a duše

20.11.2018

V každý okamžik života přichází kouzelný čas obdarovávání. Já sama vnímám, jak hluboce jsem životem s každým novým dnem obdarovávaná. Jsem hluboce vděčná za život, dcery, lásku, zdraví, přátele, místo, kde žiji, práci, která je pro mě cestou, posláním a učením. Cítím vděčnost i za vše, co jsem nedostala, za životní zkoušky, bolesti, ztráty, protože ty mě učí trpělivosti, pomáhají mě ukotvovat se ve své síle a víře. Dnes chci sdílet velkou vděčnost za setkání s vědomým dotekem, s vědomou prací s tělem a intimitou, které mi otevřely cestu do nového světa prožívání života.

Velkou část svého života jsem prožila jako vzorná dcera, manželka, maminka, křesťanka, učitelka, veřejně činná osoba... Byla jsem naučena žít černobíle. Takto je to společensky i mravně správně a takto už ne. Netušila jsem /možná i tušila, ale nechtěla jsem si přiznat/ jak omezený prostor pro život si vytvářím. Nevěděla jsem, že je možné žít jinak. A hlavně, bylo to svým způsobem BEZPEČNÉ a POHODLNÉ. 

Největší a nejhlubší dary skryté za branou bezpečí a pohodlí začaly přicházet, když jsem se rozhodla vědomě pracovat se svým tělem a intimitou. Začala jsem se učit pracovat s dechem, přijímání svého těla, přijímání zodpovědnosti za své prožívání a svá rozhodnutí. Začala jsem pracovat se svými hranicemi.  V některých oblastech jsem si je začala rozšiřovat a v jiných se naučila říkat jasné NE v situacích, které mi už nevyhovovaly. Můj život zásadně proměnilo rozhodnutí, že nemůžu čekat až se někdo nebo něco změní, až budou podmínky tam venku příznivé, až, až, až, až pak...                                            

Mé tělo, které se postupně začalo probouzet mi dávalo jasné signály, co mám udělat. Někdy to znělo dost šíleně, neslučovalo se to s tím, co mi radil mozek a  seriózní část ve mně a v okolí. Určitě to znáte, všichni kolem nejlíp ví, jak vypadá vaše štěstí. A ještě lepší past je, pokud se rozhodneme naplnit očekávání rodičů, přátel, spolupracovníků a prostředí, ve kterém žijeme.   

Má vlastní hluboká vnitřní transformace mě přivedla k  předávání svých zkušeností a doprovázení žen a partnerů na jejich cestě k nejhlubší esenci svého bytostného já. Svým dotekem a láskyplnou přítomností pomáhám klientům ponořit se hlouběji do svého těla, navštívit zákoutí svého života, která zůstala v zapomnění a nevyjádřená. Možná netušíte, kolik nevyjádřených emocí nosíme v těle. Jak je uvolňující přiznat si, že jsme něco nezvládli, neuměli, nedostali. Je úžasné se podívat a zvědomit si, co nám v životě chybělo, komu jsme neodpustili, kolik vnitřního boje a napětí s námi každý den žije. 

Miluji masáže a práci se sexuální energií, protože v sobě nesou život. Mnohdy stačí naučit ženy a partnery jen otevřeně komunikovat o tématech, které byly v rodině nebo vztahu TABU. Přiznejme si, kolik z nás mělo otevřené rodiče, kteří by s námi láskyplně mluvili o intimitě. Musím přiznat, že ani já jsem to neuměla. Až moje osobní cesta poznání mě osvobodila od všech vzorců a naučila se vyjadřovat svobodně a bez rozpaků. Neustále se ve své praxi setkávám se sdílením mladých párů, kterým ani na začátku vztahu nefunguje intimita, neznají možnosti a hranice svého těla, neumí o svých potřebách mluvit. Mnohdy je prostor naplněný trapností a studem. Nebo naopak mluvím se svými vrstevníky, kteří rezignovali na to, že intimita stojí za houby a vše krásné je nenávratně pryč.  

Je tak osvobozující poznat své tělo, poznávat rozdíly mužsko - ženské polarity, naučit se komunikovat a vyjadřovat své potřeby a přání.

Je pro mě důležité předávat v doteku kvality, které sama žiji a zhmotňuji. 

Učím se v každém okamžiku žít v pravdě a být v souladu se svým tělem i duší.                                                                                                     

Zamilovala jsem se do života a jeho pestré palety barev, který nabízí. 

Období velké životní bouře, kterou jsem prošla mě naučilo důvěřovat a rozumět svému tělu. Naučilo mě naslouchat moudrosti a proudu života. Naučilo mě přes všechny těžkosti zůstat věrná hlasu svého srdce a projít skrze spoustu strachů.    

S každým novým dnem se učím žít v rovnováze - je pro mě důležitý praktický život, stejně jako spiritualita.                                                                        

Jsem máma dvou úžasných dcer, které jsou mi stálou inspirací.                 

Miluji a jsem milovaná. 

Jsem žena, která uzdravila své tělo a nyní prožívám hlubokou radost z intimity, zářím a tančím v mnoha rytmech života.                                                                                                                                                                                                                                                      

Dovolte si být obdarování nebo obdarujte své blízké. 

Setkáním s vědomým dotekem, setkáním se životem, setkáním se svou nejhlubší podstatou.
Všechny konzultace i masáže připravuji individuálně na míru.

Stejně jako je pro mě důležitá kvalita a přítomnost doteku, je pro mě důležitý i prostor, ve kterém pracuji. Pocit bezpečí a intimity je pro mě prvořadý. Jsem ráda, že vás mohu pozvat do  nádherného studia Kaira Sayah v Brně.

Mám zájem o poukaz na setkání s dotekem nebo osobní konzultaci

Pokud potřebujete poradit, napište mi dotaz do zpráv. Poukazy vystavuji na jméno. Závazná je pouze délka masáže nebo konzultace, druh masáže je možné vybrat si osobně, nebo po předchozí konzultaci se mnou. Dárkový poukaz je možné zakoupit i na některou z připravovaných akcí.


Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje zpracuji za účelem vyřízení Vašeho požadavku v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.