1. 5. 2022

Probuď život ve svém těle

Cesta uvolnění a probouzení potenciálu svého těla pro muže a ženy - ochutnávka on line zdarma

TĚLO JE KNIHA, VE KTERÉ JE ZAPSANÁ CELÁ TVOJE HISTORIE
Tělo je jedinečný originál a obsahuje náš veškerý genetický potenciál.
Je to náš partner na celý život. Je to zdroj moudrosti, který nás učí, pokud jsme ochotni naslouchat.


V běžném životě si často vytváříme pod vlivem strachu, stresu, bolesti, nevyjádřených emocí pohybové krunýře, které nám brání nejen ve svobodnějším pohybu v těle, ale i životě.

Neseme si v paměti těla svoje životní trauma nebo trauma své rodové linie.

To nám často znehybňuje svalstvo, klouby a sevřenost paralyzuje naši životní energii.

Pak žijeme z místa přežití místo z prostoru tvoření. Náš život se stává rigidním, protože není volná pulsace a tok energie v těle.

Když jsi nemocná/ý, tak Ti šaman položí tři otázky:

1. Kdy jsi přestal/a zpívat ?

2. Kdy jsi přestal/a tančit

3. Kdy jsi přestal/a naslouchat příběhům ostatních

Možná jsi se na své cestě ztratil/a a nevíš, kterým směrem jít dál.

Potřebuješ najít podporu a důvěru sám/a v sebe?

Ztratil/a jsi kontakt se svým tělem?

Hledáš způsob, jak se přijmout taková/ý jaká/ý jsi?

Potřebuješ obnovit propojení s moudrostí svého těla a zdrojem života?


JEN TY SÁM/SAMA SE MŮŽEŠ OSVOBODIT.
JEN TY MŮŽEŠ NOVÉ KVALITY VE SVÉM ŽIVOTĚ ZTĚLESNIT.
JEN TY MŮŽEŠ PROBUDIT ŽIVOT VE SVÉM TĚLE.

Osobně dávám přednost živému setkání ve skupině a pokud tě tato cesta osloví jsi srdečně zván/a na živá setkání pro ženy Dary ženství / Brno, Kroměříž / nebo Probuď život ve svém těle / ženy i muži / v Brně.

Chápu, že někdy může být spoustu překážek, proč se nesetkat osobně. Věřím, že alespoň setkání v on line prostoru, může být pro tebe tím prvním krokem, který bude následovat další a další. 

Zde můžeš ochutnat esenci mého poslání a toho, co s nadšením a láskou sdílím se světem.

A co je to?

Svojí životní cestou a zkušenostmi inspiruji k propojení se s tělem skrze hudbu a pohyb, k znovuobnovení vitality, přijetí své sexuality jako zdroj energie a kreativity, ponoření se do hlubších vrstev tekutinového těla a uvolnění celkové kapacity nervového systému pro život.

Budeme probouzet rytmus v těle a tím podporovat naši sílu, vitalitu a životní zápal.

Budeme vnímat rytmus našich orgánů a našeho dechu.

Budeme tančit naši sílu, vášeň, odhodlání, vize, touhy, jemnost, něhu.

Budeme se propojovat v pohybu s kvalitami země i vesmíru.

Vědomě vnímat svůj dech.

Budeme propojovat jednotlivé části těla v harmonický celek.

Rozšíříme si prostor pro život.

Jemným způsobem budeme uvolňovat napětí a stres v těle.

RYTMUS - máme naprosto přirozeně obsažen v nádechu a výdechu, tlukotu srdce, chůzi. Měli bychom vnímat svůj přirozený rytmus a učit se jej spojovat s ostatními rytmy. Je to vrozená schopnost, kterou máme všichni. Rytmus nemůžeme poznat prostřednictvím mysli, ale musíme ho cítit v těle. Rytmický tanec je nejstarší formou tance. Rytmus nám dodává chuť do života, podporuje naši sílu a vitalitu.

ROVNOVÁHA - je vždy přítomná součást pohybu. Souvisí s orientací v prostoru, schopnost setrvávat v přirozeném postoji bez výchylek nebo kolísání. Vnímání rovnováhy v životě dávání / přijímání, akce / odpočinek, jin / jang.

PLYNUTÍ - plynulost v těle, tekutost, kvalita vody, souvisí se schopností neulpívat, nezatuhnout na jednom místě, ale jít stále dopředu. Když se potkáme s překážkou, nezasekneme se na místě, ale stejně jako voda si najdeme cestu dále. Souvisí s vnímáním melodie, otevřenosti a důvěry. Melodie probouzí cit, komunikaci a srdečnost.

ODEVZDÁNÍ - schopnost opustit kontrolu, dát důvěru životu a vyššímu principu. Uvolnění naší posedlosti po dokonalosti. Schopnost nebát se zkoušet něco nového, vzdát se upjatosti a tuhosti. Naučit se, že nedokonalost může být nádhernou dokonalostí.

Probuď život v svém těle - ochutnávka on line zdarma bude probíhat v jedinečném čase a přítomném okamžiku 

v neděli 1. 5. 20.00 - 21. 00 hodin. 

Na tuto akci je nutná rezervace.

Hodinu předem ti pošlu link na setkání na ZOOM.

Probuď život ve svém těle - ochutnávka on line zdarma

Odesláním formuláře souhlasíte s tím, že vyplněné údaje zpracuji za účelem vyřízení Vašeho požadavku v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.