Blog

Příběhy z hlubin těla

V každý okamžik života přichází kouzelný čas obdarovávání. Já sama vnímám, jak hluboce jsem životem s každým novým dnem obdarovávaná. Jsem hluboce vděčná za život, dcery, lásku, zdraví, přátele, místo, kde žiji, práci, která je pro mě cestou, posláním a učením. Cítím vděčnost i za vše, co jsem nedostala, za životní zkoušky, bolesti, ztráty, protože...

Je říjnový podvečer, začíná se stmívat opět o něco dřív, a ke mně přichází inspirace napsat o této nádherné masáži. Podzim a zima je období cyklu, kdy příroda odevzdává své plody, připravuje se k odpočinku a obnovení sil. Příroda nám napovídá, jak bychom měli tento čas využít. Zpomalení, propuštění toho, co našemu životu neprospívá, hlubší ponoření...

Pro většinu z nás něco samozřejmého, nad čím se vůbec nepozastavujeme. Dokud se nám nestane, že nemůžeme popadnout dech, nad dechem vůbec nepřemýšlíme. Stejně samozřejmý je pro nás i hlas. Dokud nás nezradí a neprozradí naše strachy a nejistotu, rozechvění nebo trému.

Tanec a hudbu miluji snad od narození. Už jako malá holčička jsem si ráda vymýšlela různé taneční kreace. Mnoho kroků jsem odtančila ve dvoudobém nebo třídobém taktu polky a valčíku. Radostně jsem prozpěvovala u cimbálu, později jsem mnoho hodin odseděla s klasickou hudbou u klavíru, užila jsem si společenské tance standardní i latinsko-americké a...


Chci vědět, co je nového a mít informace o nových akcích.